Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften skall erläggas inom 7 dagar och är 1 000:-/person för resor upp till och med 15 000:- och 2 000:- för resor över 15 000:-. När Exodus Resor bekräftat beställningen och anmälningsavgift är erlagd är avtalet bindande.

Slutbetalning
Slutbetalning skall erläggas utan uppmaning senast 30 dagar före avresa.

Avbeställningskostnad
Resenären har rätt att avbeställa resa enligt följande:
Mer än 30 dgr före avresa är kostnaden:
-Anmälningsavgiften
30 dgr – 9 dgr före avresa:
-50% av resans pris
8 dgr eller mindre före avresa:
- Hela resans pris

Obs! Om flygbiljetter är utskrivna kan inga ändringar göras. Vid eventuell avbokning är flygbiljetten ej återbetalningsbar.

Avbeställningsskydd
Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning.
Avgiften är ca 4,5% av resans pris.
Denna måste betalas tillsammans med anmälningsavgiften.
Avbeställningsskyddet skyddar mot avbeställningskostnader vid annullering av resa.
Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom samt vid händelser av ingripande karaktär, t.ex. brand i den egna bostaden. Den gäller även om du plötsligt blir uppsagd från ditt arbete.
På denna försäkring är självrisken numera borttagen.

Inställande av resa
Resan kan inställas om färre än 25 personer anmält sig eller pga. hinder som uppkommit utanför Exodus Resors kontroll.

Kostnadsförändringar
Priset kan ändras pga. kostnadsökningar som beror på:
– Ändringar i transportkostnader
– Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan
– Ändringar i växelkurser

Allmänna resevillkor
I övrigt hänvisas till Konsumentverkets Allmänna villkor för paketresor

Enkelrumstillägg
Om du är beredd att dela rum med annan medresenär slipper du betala enkelrumstillägg. Obs! Gäller endast bussresor.

Resegaranti
Exodus Resor AB har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

Snabbsökning

Paketresa

Broschyr

Ladda hem PDF

exodus resebroschyr... (PDF) »

Beställ broschyr

Beställ
Hem