Israel med den Hebreiska bibeln som guide, Anders Sjöberg, 16-23/5 2018

I de kristna sammanhangen i Sverige undervisas inte så mycket ur Gamla testamentet/Hebreiska Bibeln idag. Istället kan ofta uttalanden som ”Vi ska hålla oss till Nya testamentet” både höras och läsas i skrift. Därför vill vi med denna resa enbart ägna oss åt den Hebreiska bibeln och låta den föra oss till en mängd av de historiska platser som där nämns. Platser som sällan eller aldrig är med på ”vanliga” Israelresor. För att på ett direkt sätt få levandegöra denna del av Bibeln och det judiska folkets framväxt och tidiga historia. Historiska händelser och Gudsuppenbarelser som ligger till grund både för Nya testamentet, och därmed Kristendomen, och Talmud, den muntliga Torahn – och därmed Judendomen.
Resan är också en uppföljning av de tio TV program som TV2020 spelade in i Israel i december 2016. Program som handlar om arkeologiska utgrävningar som belyser och bekräftar många av händelserna i den Hebreiska bibeln.

Dag 1 16/5 Onsdag Ankomst till Ben Gurion flygplats där guide och buss möter oss för att köra ca en timmes resa till Ashdod, söder om Tel Aviv. Där finns det tillfälle att ta ett dopp i Medelhavet.

Dag 2 17/5 Torsdag I Ashdod besöker vi  ett lärorikt museum över den filisteiska kulturen som upphörde ett par århundraden före vår tideräkning. Bussen kör sedan sydöst, genom Negev  till det antika Tel Sheva, nära den moderna staden Beer Sheva. Där, grävde bland annat Abraham en brunn och slöt ett fredsförbund med  Avimelek (1 Mos 21:27-33). En halvtimmas resa därifrån ligger Tel Arad. Därifrån drog kungen av Arad ut för att anfalla Israels barn under intåget i det förlovade landet. (4 Mos 21:1) Där finns också landets enda israelistiska helgedom från första templets tid. Vi reser ner till Döda Havet och tar in på ett kibbutzhotell i närheten.

Dag 3 18/5 Fredag Vid Döda Havets nordvästra strand ligger Qumran, där Döda Havsrullarna hittades 1947 och räknas till 1900-talets allra största arkeologiska upptäckt. Efter Qumran kan den som vill ta sig ett dopp i det 33% salthaltiga vattnet. Jordanfloden flyter ut i Döda Havet och utgör gränsen mellan och Israel och Jordanien. Där finns en plats som sammanknippas med Gilgal, där Israels folk gick över floden under Josuas ledning. (Jos 3) Detta är också platsen för Elias himmelsfärd och Jesu dop. Därifrån följer vi bibelberättelsen till Jeriko och en utsiktspunkt över den kulle som är den antika staden och läser om Josuas erövringen av den i Josua 6. Vi fortsätter genom Jordandalen upp till Genesarets sjö och till Tiberias för övernattning.

Dag 4 19/5 Lördag Vi börjar dagen i landets norra spets, i det vackra naturreservatet Dan där den bäst bevarade staden från första templets tid finns. Resan går vidare till Megiddo, platsen som är känd utifrån de många strider som stått i dess närhet bl a  där kung Josia mötte sin död år 609 fKr.  (2 Krön 35:20-25) Har Megiddo (Harmageddon) omtalas även i bibelns sista bok, Uppenbarelseboken i samband med den sista striden. Dagen avslutas på Karmelberget på den plats som är sammankopplad med Elia och Baalsprofeterna (1 Kon 18:16-40) Vi sover även denna natt i Tiberias.

Dag 5 20/5 Söndag Idag är det Shavuot, den judiska förstlingsfesten och en av de tre pilgrimsfesterna.  Denna dag kör vi till Jerusalem och till en utsiktspunkt över den heliga staden och dess brokiga historia.  Vi kör till Kettef Hinnom, platsen där de äldsta bibliska versarna; den prästerliga välsignelsen hittades 1979. Sedan vandrar vi genom Hinnoms dal, det bibliska Gehenna, idag en vacker park, på biblisk tid sammankopplad med avskräde och avgudadyrkan. Eftermiddagen spenderar vi i Israels museum och den arkeologiska avdelningen över bibliska fynd. Där finns också Döda havsrullarna bevarade och därtill en modell över Jerusalem under andra templets tid. 

Dag 6 21/5. Måndag Vi spenderar förmiddagen i Davids stad, där landets kanske allra viktigaste arkeologiska utgrävningar sker och bibeln kommer till liv på ett mycket tydligt sätt. (2 Sam 4:6) Vi går ner till Gihon källan, genom kung Hiskias tunnel och till Siloams pool. Vi kör sedan väst om Jerusalem  och fortsätter i arkens spår. På väg mot Beit Shemesh ser vi Ayalons dal där Josua kämpade mot koalitionen av amoreiska kungar då solen stod stilla. (Jos 10) Därifrån kör vi till Ella dalen där slaget mellan David och Goliat stod. (1 Sam 17) Därifrån kan vi se Soho, Azeka och Qeyafa, trolighetsvis det bibliska Sha´araim.(1 Sam 17:52). Vi besöker Quayafa,  denna nya utgrävning från Davids tid. Övernattning i Jerusalem.

Dag 7 22/5 Tisdag  Ca 40 min resa norr om Jerusalem ligger Shiloh, eller Silo, den plats där tabernaklet stod ifrån Josuas tid (Jos 18)  tills filisteernas errövring, (1 Sam 4:3-5) Därefter förde David in Herrens ark i Jerusalem.(2 Sam 6).  Tillbaka till Jerusalem där vi går innanför murarna och besöker Ariels museum över första templets tid och ser den breda muren byggd av Kung Hiskia (2 Krön 32:5). Här i Judiska kvarteren ska vi också besöka Tempelinstitutet där man får en närupplevelse om hur tempeltjänsten gick till. Dagen och vår resa avslutas vid Västra muren.  Övernattning i Jerusalem.

Dag 8 23/5 Onsdag Avresa.

OBS! Vissa dagar går vi upp till ca. 5km.

Reseledare: Resan leds av Anders Sjöberg, känd från TV, präst, teolog, författare, vandrare och inte minst en erfaren reseledare i Det heliga landet.

Lokal svensktalande guide är Irén Kärrbrant med specialintresse i arkeologi och Israels nutida historia och med stor erfarenhet av svenska, kyrkliga grupper.

Allt detta ingår:  Reguljärflyg Arlanda/Köpenhamn -Tel Aviv, del i dubbelrum, 7 nätter med frukost och middag, alla entréer och utflykter enl. program,
lokal svensktalande guide, svensk reseledare och kaplan.
Detta ingår inte: Avbeställningsskydd, reseförsäkring, måltidsdrycker, dricks till chaufför och lokalguide.

Pris från:
16 600:-
Dagar:8
Flyg Arlanda/Kastrup-Tel Aviv, del i dubbelrum, 7 nätter med frukost och middag, alla entréer och utflykter enl. program,
lokal svensktalande guide, svensk reseledare och kaplan.
Boka resa

Avgångar & priser

AvresaAvreseortDestinationLediga platserFrån pris
16/5Flyg från ArlandaDet Heliga landet med hebreiska bibeln som guide 16-23/5 2018416 600:-Boka
16/5Flyg från KöpenhamnDet Heliga landet med hebreiska bibeln som guide 16-23/5 2018Mer än 816 600:-Boka