Schweiz

Schweiz - en del av Europa och ändå inte. Ett av de mest natursköna länderna i Europa, och ett land som valt att inte vara med i EU.

Landet är känt för sina många folkomröstningar, för att vara hemvist åt många internationella organisationer och för sina banker.

Schweiz historia brukar räknas från slutet av 1200-talet. Idag består landet av 26 kantoner och man har fyra officiella språk; tyska, franska, italienska och rätoromanska.