Stilla dagar i Ignatius fotspår 13-20/10

Ignatius av Loyola har haft stor betydelse i kyrkans historia. Inte minst har hans ”andliga övningar” berört och påverkat livet för tusen och åter tusen människor. I vår tid har Ignatius blivit återupptäckt. Många retreatgårdar i Sverige och i Norge hämtar inspiration från Ignatius andliga övningar. Allt fler svenskar och norrmän har också följt Ignatius andliga övningar under en 30-dagars retreat, uppdelat på några kortare retreater, eller som andliga övningar i vardagen. På den här resan får vi bekanta oss med flera av de platser som var viktiga för Ignatius av Loyola och som formade honom och hans undervisning. Vi får också några stilla dagar i Loyola.

13/10
Våra flyg till Bilbao avgår från Stockholm och Göteborg vid lunchtid. Vår buss möter och kör oss direkt till Loyola. Ankomst på kvällen.

14–16/10
Under dagarna i Loyola kommer vi att bekanta oss med miljön där Ignatius växte upp. Vi får se hans hem och det rum där han tillbringade lång tid som konvalescent efter en krigsskada, vi ser sjukhuset där han verkade m.m. Vi kommer också att, under Truls Bernholds ledning, ha tid för stillhet och reflektion i ignatiansk anda, meditativ morgonvandring samt vandrar till de närbelägna städerna Azpeitia och Azkoitia. Vi bor i alldeles närheten av Ignatius födelsehus, och kyrkan som byggts där. Dessa dagar ingår även lunch.

17/10
Idag besöker vi Aranzazu, en pilgrimsplats som var viktig för Ignatius. Sedan far vi vidare till Pamplona där allting började med en övermodig Ignatius och ett skadat ben. Här gör vi också en mycket kort pilgrimsvandring in i staden på Camino de Santiago. Från Pamplona åker vi till Javier, platsen där S:t Francis Xavier föddes. Xavier blev en av jesuiternas mest namnkunniga missionärer i Asien. Natten tillbringar vi sedan i Jaca. Ca 30 mil.

18/10
Vi lämnar Jaca för att under dagen besöka Montserrat och Manresa. Benediktinklostret Montserrat är en gammal pilgrimsort som även Ignatius besökte. Har vi tur så sjunger den berömda gosskören i kyrkan. Klostret är även känt för sin Madonna.Manresa är en stad där Ignatius vistades en längre tid, och där han sammanställde stor del av ”De andliga övningarna”. Middag och inkvartering i trakten av Manresa. Ca 32 mil.

19/10
Vår pilgrimsresa närmar sig sitt slut men innan vi fl yger hemåt hinner vi besöka några platser i Barcelona som är förknippade med Ignatius. Hans svärd och huset där han bodde fi nns här. Det blir också fri tid för egna upptäckter i denna trevliga stad. Övernattning i Barcelona.

20/10
Förhoppningsvis fi nns det mycket att bära med sig in i den fortsatta vandringen genom livet. Nu blir det dags att ta farväl av Spanien och flyg från Barcelona tar oss tillbaka till Landvetter resp. Arlanda.

Pris:                       12.790:-           Enkelrumstillägg:    2.195:-

Allt detta ingår: Buss- och flygresa, logi i dubbelrum på mellanklasshotell, 6 frukostar, 3 luncher och 6 middagar, utflykter och entréer enligt program, svensk reseledare, resemoms.


Kaplan och reseledare
: Vår ledsagare under resan är Truls Bernhold, präst i Svenska kyrkan, med mångårig erfarenhet av Ignatius av Loyola och de andliga övningarna från sitt arbete som andlig vägledare i ”klostret” på Kumla-anstalten.

Reseledare: P-O Ängegärd är väl förtrogen med resmålet och med Ignatius.
Folder att ladda ner finns här

 

Status:
Fullt