Till dig som tvekar

Hej, 

Så roligt att du vill följa med på en resa till Israel.

På media ser vi att det just nu händer mycket i Israel. Dels är det demonstrationer emot regeringen i större städer. Detta beror framför allt på att regeringen vill ändra Högsta Domstolens mycket stora inflytande över politiken, men också på att många tycker att de ultraortodoxa har fått oproportionerligt stort inflytande i den sittande regeringen.

Dels beror oron i landet på att vanliga människor har börjat slå tillbaka på terrorn som kommer från den Palestinska Autonomin och de finns de som anser att IDF (armén) inte gör tillräckligt för att förhindra terrordåd och att terrorister inte får tillräckligt hårda straff.

Detta hindrar inte turismen i landet, det är fullt av grupper från hela världen.  Guider och chaufförer håller sig hela tiden uppdaterade var demonstrationerna pågår. Vad det gäller terrorismen är detta inget nytt, det har tyvärr aldrig i landets historia varit helt lugnt i detta avseende.  Vi håller oss ifrån oroliga områden och vi vet också att målet för terrorn inte är turister, målet är alltid judar. 

Om man tänker omvänt - hade jag haft en resa med turister till Sverige, så finns det områden även i Sverige som jag skulle undvika.

Så välkommen hit, det blir lätt att man tror att hela landet står i lågor, bara för att det gör det på specifika platser.

Med vänliga hälsningar
Iren Kärrbrant
Lic. Guide
mars 2023

Vi är en del av Tranås Resebyrå AB
  • King Tours
  • Anderson's African Adventures
  • Tour Africa
  • Klosterresor
  • Tranås Resebyrå