Exodus Resor

Exodus Resor grundades av Sven Gunnar Gunnarsson 1994 och har sedan dess producerat uppskattade resor för grupper och enskilda. Numera ingår vi i Tranås Resebyrå, vilket borgar för stabilitet och styrka.

Redan från början har vi varit inriktade på resor ”genom yttre och inre landskap” med en uttalad önskan att våra resor ska ge ett djupare innehåll än bara det rent turistiska. Våra resmål har ofta en anknytning till den ”kristna världen” och lämpar sig för både grupper och enskilda som är nyfikna på dessa resmål. Vi har ofta med en präst/kaplan med på resan som reseledare eller för att leda andakter.

Våra resor tar den historietörstande till spännande platser där historiens vingslag förnims likaväl som pilgrimen till den stilla platsen för reflektion och eftertanke. Vi väljer ofta resmål som är lite annorlunda, men som ger intressanta och egenartade erfarenheter.

Våra gäster och resenärer möter resor som har en personlig prägel och som inte är massproducerade, vilket ger ett mervärde till resan. Ofta ingår det mesta i resans pris från början, vilket brukar bli det mest förmånliga.

Många församlingar, kyrkor och organisationer har ordnat sina församlingsresor, gruppresor, studieresor med mera genom oss. Vi har goda kontakter som vi gärna använder för att skapa innehållsrika resor.

Vi behandlar alla förfrågningar med noggrannhet och respekt, och har givetvis även en policy för hur vi behandlar personuppgifter.

Vi är medlemmar i SRF, Svenska Resebranschföreningen. Att vara medlem i SRF är en kvalitetsstämpel och företagen förbinder sig att följa SRF:s uppförandekod, beslut i allmänna reklamationsnämnden och UD:s reserekommendationer.
UD har en praktisk app "Resklar" att ladda ner i telefonen med mycket information på ett och samma ställe.

Exodus Resor en del av Tranås Resebyrå AB

En annorlunda resebyrå specialiserad på resor för icke-kommersiella kunder inom bistånd/utveckling/mission och utbildning. Specialitet: Flyg till udda destinationer och har som enda resebyrå i Sverige Raptim specialpriser. Ägarlett företag sedan 1979 med 30 personer där äkta småländsk (personlig) service kommer på köpet!

Vi kan hjälpa dig att boka flygbiljetter och hotell i hela världen.

Ägare: Anders Lindén och Kenneth Wigren.
Styrelsens säte: Tranås

Tranås Resebyrå AB, som äger Exodus Resor är ett av ytterst få företag i resebranschen med den allra högsta kreditvärdigheten. Det har Tranås Resebyrå AB haft sedan 1992 vilket är bäst i hela resebranschen. Självklart är vi även med i SRF –Svenska Resebranschföreningen och IATA och får därmed skriva ut egna flygbiljetter. Vi arbetar i en miljö med flygbokningssystemet Amadeus.

Vi har självklart även ställt garantier till kammarkollegiet för våra paketresor – så kallad resegaranti – så med Exodus Resor reser du tryggt.

Vi har i många år genom vårt huvudföretag Tranås Resebyrå AB stöttat projekt som Thembalitsha i Sydafrika, New Hope i Kenya, varit och är vänföretag med WWF.

För att reducera klimatavtrycket vid flygresor har vi valt att vara proaktiva och varje resenär som reser med Exodus Resor bidrar med sin resa till att stödja ett projekt för fossilfritt flygbränsle genom Fly Green Fund. Läs mer om dessa längre ner på sidan.

I Tranås Resebyrå ingår även:
King Tours
Tour Africa
Anderson’s African Adventure
Klosterresor
 

Fly Green Fund

Tranås resebyrå/Exodus Resor anser det viktigt att vara proaktiva för att minska klimatavtrycket och delar Fly Greens Funds vision och avsätter en summa för varje resenär med Exodus Resor som går direkt till Fly Green Fund per resa.

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden.

Vision
”Att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden” är Fly Green Funds vision.
Det går redan i dag att flyga mer hållbart. Varför gör vi inte det då?
Det finns två hinder:
1. Idag är bioflygbränsle dyrare än vanligt flygfotogen
2. Det produceras för lite
Det gäller inte bara här i Sverige och Norden – utan i hela världen. För att få ner priset måste vi visa att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle och att vi är beredda att betala för det. På så sätt ökar vi volymerna samtidigt som vi visar producenter av biobränsle att det finns kunder vilket i sin tur gör att priset sjunker.

Mer info: flygreenfund.se

Thembalitsha - Vårt projekt i Sydafrika

Thembalitsha bildades 1995 av Frank och Kate Christie och fokuserar på hälsovård och utbildning och är samfundsägd. Fokus är på att utveckla det lokala samhället. Vi har engagerat oss i deras arbete huvudsakligen via ThembaCare i Graubouw men även något i vad som kallas ThembaTraining. Themba Care driver ett AIDS/HIV hospice i Graubouw, en ”kåkstad” med ca 65.000 invånare någon timma utanför Kapstaden. Thembalitsha driver dygnet runt ett hospice för palliativ vård av vuxna drabbade av AIDS/HIV och tuberkolos.
Området har problem med hög arbetslöshet, 34% är AIDS-positiva, många med tuberkolos. Man har f.n. sju bäddar och har ett team som besöker de svårast sjuka i hemmen och det görs ca 350 besök per månad i närområdet. Närmaste sjukhus är annars 35 km bort och det finns inga allmänna kommunikationer – det kan ta 12 timmar att få ambulans till sjukhuset!
Vårt stöd innebär att vi betalar för en sjuksköterskelön till hospicet. Vi stöttar även viss utbildning i micro-business.
Mer info: hope.org.za

New Hope, Reseindustrins Barnfond

Tranås Resebyrå och personalen sponsrar New Hope, Reseindustrins Barnfond.

Sedan millenieskiftet har New Hope drivit projekt med andra mindre organisationer eller privatpersoner runt om i världen. Fonden har eftersträvat att driva små och ”greppbara” projekt, där man kan se direkta resultat av de donationer man gjort. New Hope har inga anställda, utan förlitar sig på ideellt arbete. På så vis säkrar fonden att nästan 96% av insamlade medel når fram till barnen.

New Hope i korthet
• Idén kom upp vid en resa med resebransch folk till Tibet 1988
• Första insamlingsåret 1989
• Kommer under 2014 att ha samlat in 25 miljoner kronor, samtidigt som man firar 25 år som insamlingsorganisation
• Är en stiftelse som står under Länsstyrelsens överinseende
• Innehar 90-konto
• Sponsras av alla stora företag i resebranschen
• New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 4% av allt som vi samlar in
• Ger ut en adventskalender med vinster från reseindustrin varje år.
• Genomför varje år 8-10 projekt runt om i världen

Tranås Resebyrå sponsrar tre flickors skolgång vid Kiotaniskolan samt en resurs

Vilken tur att det finns eldsjälar med visioner!
Eldsjälar som de brinner för att genomföra sina visioner! En kenyansk kvinna hade en dröm att bygga upp en verksamhet där föräldralösa barn från Nairobis värsta slumområden skall få ett hem och möjlighet att gå i skola! Drömmen heter Kiotani Day and Boarding School och ligger söder om Nairobi, på vägen till Mombasa.

Gabriela: Som med så många afrikanska familjer är det “mormor” som är ankaret i familjen. Gabrielas mamma blev med barn medan hon fortfarande gick i skolan. Äldsta dottern Jennifer är nu 16 år. Därefter föddes systern Gilian 13 år och sist Gabriela, som nu är 8 år. Alla flickorna har olika fäder.
Modern Juliet gick aldrig klart skolan och försörjer sig nu på småjobb. Oklart exakt vad detta är, men antagligen betyder det att hon är prostituerad.

Happy: är yngst av 6 syskon. Föräldrarna kommer från kusten, men sökte sig till Nairobi för att leta efter jobb. De bor i Mlolongo slummen och försörjer sig på olika ströjobb. Det största problemet är dock att fadern är alkoholist och spenderar mycket pengar på alkohol. Under långa perioder är han försvunnen och modern måste då ensam skaffa fram mat till barnen. Detta är antagligen den bästa tiden för barnen, för när fadern är hemma är han mycket våldsam och slår både sin fru och barnen.

Magdalene: har aldrig bott i slummen, men genom att erbjuda en plats på skolan har Positive Life antagligen hindrat att hon hamnat i slummen. Magdalenes pappa dog 2017. Han var HIV positiv och antagligen tog han sitt liv på grund av detta. Familjen bodde ungefär en timmas resa från Nairobi. Mamman var tvungen att ta över försörjningsansvaret för familjen och flyttade in till Nairobi för att börja arbeta som hemhjälp. Magdalene bodde kvar ute på landet tillsammans med sina bröder och tillsammans med farmor, som höll ordning och reda. 2018 dog farmodern plötsligt och barnen fick leva ensamma, vilket visade sig vara katastrofalt. De klarade inte av att ta hand om varandra.
Mer info: newhope.se