Försäkringen gäller bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

  • du eller någon annan i ressällskapet som har Goudas Avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall (uppvisande av läkarintyg krävs)
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall  (uppvisande av läkarintyg krävs) (se definition av nära anhörig i villkoret),
  • du skulle insjukna i covid-19 innan avresa
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från en heltidsanställning
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • ansökan om skilsmässa har inlämnats efter att försäkringen tecknats

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.

  • Ingen självrisk