Försäkringar

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING och RESEFÖRSÄKRING genom Gouda reseförsäkringar

Priser på avbeställningsförsäkring är stegvis: för resor 0-10.000:- är premien 325:- , för resor 10.001-20.000:- är premien 650:- , för resor 20.001-30.000:- är premien 975:-

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING gäller vid

Försäkringen gäller bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

Akut sjukdom, skada eller dödsfall (försäkringstagaren eller  medresenär)     
Akut
sjukdom, skada eller dödsfall (nära anhörig)

Uppvisande av läkarintyg krävs

 

Vid tecknande av avb.försäkring fr.o.m. 200128 gäller följande:

Priset på avbeställningsförsäkring är 5% av resans pris.

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING gäller vid

Försäkringen gäller bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

  • du eller någon annan i ressällskapet som har Goudas Avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall (uppvisande av läkarintyg krävs)
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall  (uppvisande av läkarintyg krävs) (se definition av nära anhörig i villkoret),
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från en heltidsanställning
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • ansökan om skilsmässa har inlämnats efter att försäkringen tecknats

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.


• Ingen självrisk                                          

Mer info här: https://www.gouda-rf.se/privat/reseforsakring/avbestallningsforsakring/meromavbestallning

Vi kan även erbjuda reseförsäkring i samband med din utlandsresa.
Kontakta oss för prisuppgift och övrig info.

Försäkringsgivare
Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 STOCKHOLM

Kundtjänst: 08-615 28 00, mån – fre kl.9 - 16
E-post:info@gouda-rf.se
Hemsida: https://www.gouda-rf.se/

Goudas Alarmcentral (24-timmars assistans)
Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se

Vi vill också rekommendera UD:s app Resklar som kan laddas ner i telefonen. Där finns mycket praktisk information samlad på ett och samma ställe.