Försäkringar

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING och RESEFÖRSÄKRING genom Gouda reseförsäkringar

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING gäller vid
• Akut sjukdom, gäller för den försäkrade samt dennes familj
• Akut olycksfall, gäller för den försäkrade samt dennes familj
• Dödsfall, gäller för den försäkrade samt dennes familj
• Oväntad uppsägning av arbete
• Ingen självrisk                                             MER INFORMATION HÄR (PDF FIL)

Vi kan även erbjuda reseförsäkring i samband med din utlandsresa.
Kontakta oss för prisuppgift och övrig info.

Försäkringsgivare
Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 STOCKHOLM

Kundtjänst: 08-615 28 00, mån – fre kl.9 - 16
E-post:info@gouda-rf.se
Hemsida:www.gouda-rf.se

Goudas Alarmcentral (24-timmars assistans)
Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se

Vi vill också rekommendera UD:s app Resklar som kan laddas ner i telefonen. Där finns mycket praktisk information samlad på ett och samma ställe.