Skip to main content

Pass och Visum

Man behöver alltid ha med sig någon form av identifikationshandling när man reser utomlands. I vissa fall fordras även ett visum till det land man besöker. 

För svenska medborgare:

Resor inom EU
Man ska ha med sig ett internationellt id-kort som man skaffar hos polisen eller ett pass. Det är mycket ovanligt att någon myndighetsperson tittar på handlingen men man behöver alltid kunna styrka sitt medborgarskap vid förfrågan. Ett vanligt id-kort eller körkort räcker inte eftersom medborgarskap inte framgår på de handlingarna. I många länder behöver dessutom hotellen id-handlingen för att kunna registrera sina gäster korrekt utifrån landets lagstiftning. 

Resor utanför EU
Ett giltigt pass ska alltid tas med. Det är också vanligt att passet ska vara giltigt i minst sex månader efter planerad hemkomst från resan. 

Visum
Det är ovanligt att svenska medborgare behöver visum på våra resor. Vi åker nästan bara till länder som inte fordrar visum. Om det skulle behövas så framgår det i beskrivningen av resan.

För den som inte är svensk medborgare: 

Resor inom EU
Pass från landet där man är medborgare eller ett svenskt resedokument ska tas med på resan. 

Resor utanför EU
Pass från landet där man är medborgare ska tas med eller ett svenskt resedokument. 

Visum
Vi rekommenderar att man tidigt kontrollerar om man behöver visum eller ej. Det finns ett "snabbtest" på AllaVisum som kan ge besked om detta. Man kan också kontakta respektive besökslands ambassad eller konsulat för att få besked om visum behövs eller ej. Notera att personer med uppehållstillstånd i Sverige kan ha ett resedokument som ser nästan likadant ut som ett pass men det är medborgarskapet som är avgörande för om man behöver visum eller ej.
Det kan ibland ta lång tid att få visum så påbörja den processen i god tid före avresan.

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Exodus Resor
Vasagatan 27
SE-573 31 Tranås
Vi är en del av Tranås Resebyrå AB
  • King Tours
  • Anderson's African Adventures
  • Tour Africa
  • Klosterresor
  • Tranås Resebyrå