Corona

Funderingar kring resa med anledning av coronaviruset.

Vi följer aktivt utveckling kring coronaviruset via Utrikesdepartementet, UD, och vår branschorganisation SRF. Vi har själva inte expertis i hälsomässiga eller säkerhetspolitiska frågor. Därför förlitar vi oss som alltid på SRFs och UDs reserekommendationer. Regeringen sköter dialogen med ansvariga myndigheter och kan snabbt fatta nödvändiga beslut beroende på hur situationen utvecklas.

Om myndigheter inte anser att en avrådan till resmålet är nödvändig, gäller våra ordinarie avbokningsvillkor som är angivet i din bokningsbekräftelse. Skulle det förändras och UD avråder från resor, kommer vi givetvis ha kontakt med leverantörer och se över möjligheten att göra avsteg från ordinarie regler i samband med extraordinära händelser.

Har du möjlighet, rekommenderar vi dig att alltid i anslutning till resor använda dig av UD:s app ”UD Resklar”. Här finns information om ditt resmål och uppdateringar kring händelser. Du kan även anmäla dig till UD:s svensklista, ge dina kontaktuppgifter och information om din utlandsvistelse för att UD/ambassaden snabbt ska kunna nå dig.

Man kan även följa aktuell information på Svenska Ambassadernas hemsida och på Folkhälsomyndighetens sida.