Hjälp - bokning

Steg 1
Du har flera olika sätt att få upp bokningsbara resor:
1. Välj destination. Väljer du alla kommer de resor upp som har avresa närmast dagens datum
2.Avresa från. Du kan välja ett startdatum för sökningen. Systemet presenterar bokningsbara resor från det datum du har angett.
3.Visa antal/sida. Här anger du hur många resor du vill få visat per sida
4. Sök via Webkod. Du söker på en kod för resan. Denna kan t ex finnas i annons eller broschyren.
Välj gå vidare så får du upp bokningsbara resor.
För att boka trycker du på boka nu!

Steg 2
Systemet tar med sig den valda resan till steg 2.
Om du inte redan har angett antal personer i steg 1 gör du det här. Du kan ändra antalet personer i steg 2 även om du gjorde ett val i steg 1. Om du ändrar antalet personer som ändrar systemet även din valmöjlighet avseende rum.
Välj nu om föreslaget rumsalternativ passar. Om du vill ha fler alternativ trycker du på 'visa fler kombinationer av rum'.

Gå vidare till nästa steg

Steg 3
Nu ska du fylla i alla uppgifter om beställaren. Alla fält med röd stjärna är obligatoriska. Om du inte fyller i ett sådant fält får du ett varningsmeddelande.
Du har flera snabbfunktioner:
'klicka här om beställaren är samma som resenär 1'. Systemet kopierar information till resenär 1.
'kopiera alla val till övriga resenärer'. De val du gjort (avreseort, tillägg etc) kopieras till övriga resenärer.

Avreseort/hemreseort. Du kan om alternativen finns välja en avreseort per person och detsamma med hemreseort.

Steg 4
Steg 4 visar nu en sammanställning av gjorda val. Du kan alltid gå bakåt i bokningen (Funktioner längst upp till höger) om du vill ändra på något.
Resevillkor måste bekräftas för att slutföra bokningen.

Bekräfta bokningen. När du har bekräftat bokningen så får du ett bokningsnummer och ett kundnummer.